O nama

Udruženje je osnovano radi uspostavljanja i unapređenja saradnje Kraljevina Maroka i Republike Srbije. U oblastima privrede, kulture, prosvete, zdravsta, turizma i sporta.

Ciljevi udruženja su afirmacija i negovanje duhovnih, kulturnih,naučnih i drugih vidova saradnje između srpskog i marokanskog naroda.

Zadaci su:
-sistematski raditi na međusobnom upoznavanju srpskog i marokanskog naroda, što će se učiniti putem učenja jezika ,razvijanja svestrane saradnje u oblasti nauke, kulture,umetnosti, sporta i privrede; organizovanja naučnih,umetničkih i drugih skupova,
-organizovati sami ili u zajednici sa drugim organizacijama skupove i druge oblike manifestacija u cilju realizacije osnovnih ciljeva udruženja,
-preduzimati aktivnosti u pravcu poboljšanja međusobnog informisanja i podsticanja privredne saradnje između dveju zemalja,
-u svom radu udruženje će se boriti protiv svih vidova rasne, nacionalne i verske isključivosti i mržnje.

Misija nam je da svi zainteresovani za arapski jezik i kulturu pronađu svoje mesto u našem Udruženju.