Ručak u restoranu Hanan – 8. mart

U restoranu Hanan, 8. marata 2018. godine održan je ručak povodom dana žena. Na ručku je govor držala Hind Zaimi Opunomoćeni ministar Ambasade Kraljevine Maroka